fredag 26 juni 2009

Vi vill vara fria att hemundervisa våra barn, och vi vill att andra ska vara fria att göra sina val för sig själva och sina barn. Som en demokratisk och mänsklig rättighet. Som i paragraf 3, artikel 26, i FN:s deklaration för mänskliga rättigheter:

Rätten att välja utbildning för barnen tillkommer i första hand deras föräldrar.
(läs hela texten här)

Men vår regering vill att alla barn ska gå i skolan, och för att tvinga våra barn dit vill de ta ifrån oss rätten att välja hemundervisning.

Det finns många som stödjer oss nu och som också tycker att valet ska finnas kvar, även om man inte själv vill hemundervisa. HÄR kan man läsa mer om den kommande skollagen och även skriva på ett upprop. HÄR kan man se och höra mer om hemundervisning.

Än finns det tid att påverka, och att få en bättre skollag som erkänner föräldrars rätt att välja för sina barn. Och som erkänner vår mänskliga och demokratiska frihet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar