fredag 12 oktober 2012

Old Sarum


Old Sarum. 
Boplats och borg under de senaste 5000 åren. Vallar, murar, spår av liv, spår av död. Historien viskar i urgamla murar, pojkr med mycket spring i benen leker historia och tittar ut över nutiden högt uppifrån vallarna.


 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar